Lejebetingelser


1) Hvad koster ferien?

Priserne for leje af feriebolig er angivet i danske kroner og gælder for det opgivne antal personer i det ønskede tidsrum. Priserne er inkl. elforbrug og vand, medmindre andet er anført. Obligatorisk rengøring kommer som tillæg til prisen.

2) Deltagerantal
Ferieboligen må ikke være beboet af flere personer end det personantal, der er anført på www.aggertangeferiecenter.dk  eller det anførte personantal på bekræftelsen/lejekontrakten.

3) Bestilling/betaling
Kontraktforholdet mellem gæsten og Agger Tange Feriecenter er bindende fra bestillingen.
Den bookingansvarlige skal være fyldt 25 år ved bestilling af ophold.

Ved bestilling betales hele lejens pris inkl. strøm og slutrengøring. Beløb fremgår af faktura/rejsebevis.
Depositum er en del af lejens pris og tilbagebetales ikke.

4) Betaling                                                                                        
Betaling kan ske på følgende måder:

1. Via online betaling (Dankort, Visa kort, MasterCard, Maestro card – se kort på website)
    Vi hæver beløbet på dit betalingskort, når din bestilling/booking er gået igennem.
2. IT faktura tilsendes på mail efter booking og betales via netbank – DKK 200,- i bankgebyr
 
Betaling kan også ske ved indbetaling til vor bankkonto (se oplysninger sidst i dokumentet eller på www.AggerTangeFeriecenter.dk under kontakt).
 
Ved betaling af rejsens pris, accepteres samtidig Agger Tange Feriecenters lejebetingelser.

5) Afbestilling
Ved afbestilling af lejligheder gælder følgende regler:                                    

Afbestillingen betragtes som foretaget den dag, Agger Tange Feriecenter har modtaget skriftlig meddelelse herom.
Ved afbestilling indtil 50 dage før ankomst mister man 25% af indbetalingen. Herefter hæfter gæsten 100% for bookingen, og gæsten mister hele beløbet.
 
6) Ændring af ophold og Force Majeure
I tilfælde af, at den lejede lejlighed bliver solgt, der har været brand, alvorlige vandskader eller andre skader som gør lejligheden ubeboelig, forbeholder Agger Tange Feriecenter sig retten til at flytte vore gæster til en lignende bolig i samme område uden meromkostninger på bolig for gæsterne. Er det ikke muligt, betaler Agger Tange Feriecenter det indbetalte beløb for den lejede lejlighed tilbage til gæsten.
 
Særligt opmærksom skal gæster være hvis man booker lejligheder mere end 1 år frem i tid.
 
Agger Tange Feriecenter kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for force majeure (katastrofe, strejke, brand, optøjer, vejrforhold, storm og lignende) og udefrakommende forhold som vi ikke selv bestemmer over.

7) Rejse-og Afbestillingsforsikring
Ønsker du en rejseforsikring, beder vi dig kontakte dit forsikringsselskab.

8) Lejeperiode
Ferieboligen er som hovedregel til rådighed på ankomstdagen fra kl. 16.00 til afrejsedagen kl. 11.00. Eventuelle afvigelser fremgår af lejekontrakten. Der kan i lavsæson og andre særlige situationer være mulighed for at kunne blive i lejligheden til et senere aftalt tidspunkt. Det samme er gældende, hvis lejligheden er ledig før kl. 16.00 på ankomstdagen, dog kun efter nærmere aftale.

9) Inventar, udstyr og Wifi
Ferieboligen er udstyret med køkkengrej, dyner/vattæpper og hovedpuder. Medmindre andet er angivet i beskrivelsen, er alle ferieboliger el-opvarmet. Nogle ferieboliger har også varmepumpe.
Medmindre andet specifikt fremgår af beskrivelsen af ferieboligen, forefindes der ikke internet/Wifi i ferieboligen. Vi gør opmærksom på, at der kan være dårlig dækning og at der kan opleves udfald.

10) Linned, håndklæder.
Sengelinned, håndklæder, viskestykker og karklude skal medbringes. Sengelinned og håndklæder kan lejes ved booking af lejlighed eller ved ankomst. (Bemærk receptionens åbningstider – se www.aggertangeferiecenter.dk) Priser finder du på hjemmesiden.

11) Rengøring 
Slutrengøring er obligatorisk. Dette vil fremgå ved onlinebooking, samt på bekræftelsen/lejebeviset. Nedenstående skal være udført inden afrejse:

  • Tøm opvaskemaskine
  • Vask op og sæt service mm. på plads
  • Tøm køleskab
  • Tag lejet linned af sengene, og læg det i gangen
  • Alt affald skal fjernes fra boligen og kastes i de dertil beregnede containere, der er placeret på vestsiden af centerbygningen, samt i den sydlige ende af boligområdet.
  • Aflevér nøgle
  • Sluk for strømmen og åben for køleskab/fryser.

 
12) Sengepladser 
I lejlighederne er der 2 rigtige sengepladser og dertil ofte mulighed for opredning på sofa eller lign. I så fald vil det stå under bemærkninger. Barneseng og barnestol skal lejes. Se pris på hjemmesiden.

13) Reklamationer
Såfremt der ved ankomst er reklamationer ved ferieboligen, skal I kontakte receptionen hurtigst muligt og senest den efterfølgende dag kl. 10.00. I så fald kan fejl og mangler rettes med det samme, så det er til mindst ulempe for gæsten. Manglende reklamation vil medføre tab af retten til evt. senere erstatningskrav. 

14) Forbehold
Vi tager forbehold for evt. trykfejl. Agger Tange feriecenter forbeholder sig ret til, i tilfælde af kontraktbrud fra ferieboligens ejers side, at erstatte ferieboligen med en anden tilsvarende standard. Agger Tange feriecenter kan ikke drages til ansvar for prisændring ved samarbejdspartnere, på aktiviteter eller evt. transportpriser, der ligger udenfor Agger Tange Feriecenters kontrol.  

15) Husdyr og rygning
Husdyr er kun tilladt i lejligheder, hvor det er oplyst. Rygning er helt forbudt indendørs. Der må i stedet ryges udenfor. Hvis dette ikke overholdes, kan erstatning forekomme.

16) Elbiler
Elbiler må ikke oplades med strøm fra udlejningsejendommen.

17) Trykfejl
Agger Tange Feriecenter tager forbehold for tekniske fejl og forkert opsatte priser.
Et eksempel kan være, at en leje står til 0,00 kr. på faktura som tilsendes.
Det kan også være en helt forkert pris, hvor f.eks. et tal mangler. I sådanne tilfælde vil det vurderes, om man handler i ”god eller ond” tro.

18) Persondatapolitik
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Agger Tange Feriecenter og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Kun ansatte i Agger Tange Feriecenter har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til Agger Tange Feriecenter videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos Agger Tange Feriecenter har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til ovenstående e-mail.

Disse lejebetingelser er udfærdiget på grundlag af et etisk og moralsk hensyn til både lejer og udlejer. Vi vil til enhver tid arbejde på, at vore gæster får en god ferie i vore lejligheder!

Selskabsadresse i Danmark:
Agger Booking ApS
Vestergade 41A
7700 Thisted
Danmark 

Tlf: +45 9383 3031
post@aggerbooking.dk
Cvr-nr.: 39348276


Bankforbindelse: 

Sparekassen Vendsyssel
Østergade 16
7620 Lemvig
Danmark

Reg 9070 Konto Nr. 1628290527
IBAN- kontonummer DK3490701628290527
SWIFT-kode VRAADK21

 

 

 

Se øvrige informationer og åbningstider på vores website.